Tävlingsledningen

Tävlingsledare
Bengt Stener


Assisterande tävlingsledare
Peter Elestedt


Tävlingssekreterare
Gun Ekdahl


Säkerhetschef
Hasse Åkerstedt


Debrieferchef
Björn Konijnendijk


Debriefer
Kenneth Olsson


Debriefer
Emelie Zonabend


Observatörschef
Sara Edberg


Juryordförande
Ragnvald Sjökvist


Jurymedlem
Anders Agnvall


Jurymedlem
Peo Johansson


Markägarkontakt
Jonas Eriksson

© Copyright Svenska Ballongfederationen